SD NEGERI 1 CURAHSURI

Telepon:082334859830

Data Guru

Table Data Tenaga Pendidik

Guru


Status Jumlah
PNS 5
GTT/GTY 2
Total 7
I II III IV Jumlah
0 1 1 0 2
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Total 1
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 7
Data Kosong 0
Total 7
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 0
31 - 35 Tahun 1
36 - 40 Tahun 2
41 - 45 Tahun 2
46 - 50 Tahun 2
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 0
Total 7
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 6
Perempuan 1
Total 7
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
47467666672000XXX Apriliyanto Dwi Kusuma W. L Guru Kelas
35337616643000XXX Sitti Hannah P Guru Mapel
66547526542000XXX Mukawi L Guru Kelas
60427676682000XXX Saifullah L Guru Mapel
XXX Zaenur Rida L Guru Kelas
50497666682000XXX Julianto L Guru Kelas
43407596612000XXX Abdullah Manap L Guru Kelas

Tenaga Kependidikan


Status Jumlah
PNS 2
PTT/PTY 1
Total 3
I II III IV Jumlah
0 1 1 0 2
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 2
Data Kosong 0
Total 2
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 1
31 - 35 Tahun 0
36 - 40 Tahun 0
41 - 45 Tahun 0
46 - 50 Tahun 1
51 - 55 Tahun 1
Lebih dari 55 Tahun 0
Total 3
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 3
Perempuan 0
Total 3
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
43457536542000XXX Suyanto L Kepala Sekolah
54387496532000XXX Iyup L Penjaga Sekolah
XXX Khairil Anwar L Tenaga Administrasi Sekolah
;